Årsmøtet onsdag 20. mars 2019 kl 19.00

Innkalling til årsmøtet i

Venneforeningen Haldenvassdragets Kanalmuseum

Årsmøtet holdes onsdag 20. mars 2019 kl 19.00 i Glasshuset – Ørje Brug

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Årsregnskap
  3. Årsmelding
  4. Orientering om Stiftelsen
  5. Valg
  6. Valg av 2 revisorer og valgkomité
  7. Fastsettelse av kontingent.
  8. Innkomne forslag

Forslag må være Venneforeningens styre i hende 14 dager før møtet

Enkel servering

Comments are closed.