Ørje sluser

Ørje sluser ligger ved sydenden av Rødenessjøen, like inntil E 18. De er omkranset av et vakkert, gammelt bygningsmiljø, med boliger for slusemesteren og hans assistent i vest og  Ørje Brugs område i øst. På dette gamle bruksområdet finner du Haldenvassdragets Kanalmuseum, som forteller om de interessante kulturminnene og den mangfoldige naturen langs vassdraget. Like ovenfor slusene ligger Nordre og Søndre fort, to av grensefestningene fra 1905. Rett nord for slusene er friluftsområdet Tangen, med badeplass og scene, der det arrangeres Rockefestivaler, St. Hans, forskjellige dansetilstelninger m.m.

Haldenkanalen binder de fem sjøene i Haldenvassdraget sammen. Ved Strømsfoss er det én sluse og ved Brekke fire sluser.

Slusene kan passeres av båter som er 24 m lange, 6 m brede og 1,6 m dype.  Lengst sør finner vi Brekke sluser, 4 sluser med en løftehøyde på til sammen 26,6 m. Lengre nord er Strømsfoss’  éne sluse og på Ørje er det 3 sluser, som har en løftehøyde på til sammen 10 m. De stod ferdige i 1860, og drives fortsatt manuelt.

Ved øverste slusekammer står bautaen av Engebret Soot, vår fremste kanalbygger. Han planla den eldste delen av Telemarkskanalen og stod bak byggingen av både Otteidkanalen, Sootkanalen og Haldenkanalen her i grensetraktene.

Comments are closed.