Årsmøtet onsdag 20. mars 2019 kl 19.00

Innkalling til årsmøtet i Venneforeningen Haldenvassdragets Kanalmuseum Årsmøtet holdes onsdag 20. mars 2019 kl 19.00 i Glasshuset – Ørje Brug Valg av møteleder og referent Årsregnskap Årsmelding Orientering om Stiftelsen Valg Valg av 2 revisorer og valgkomité Fastsettelse av kontingent. Innkomne forslag Forslag må være Venneforeningens styre i hende 14…

Les mer