Årsmøte 22/3 kl 18

Årsmøte Venneforeningen Ørje Brug onsdag 22. MARS 2023 kl 18:00 i Glasshuset Ørje Brug

Saker:
1. Valg av møteleder og referent
2. Årsregnskap
3. Årsmelding
4. Orientering om Stiftelsen Ørje Brug
5. Valg
6. Valg av 2 revisorer og valgkomite
7. Fastsettelse av kontingent
8. Innkomne forslag
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 17. mars.

Enkel servering.

Årsmøtet avsluttes med bildefremvisning av oppbygging av Ørje Brug.

Comments are closed.