Årsmøte 30. mars kl. 18.00

Årsmøtet holdes onsdag 30. mars 2022 kl. 18.00 i Glasshuset på Ørje Brug

Saker:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Årsregnskap
  3. Årsmelding
  4. Orientering om Stiftelsen Ørje Brug
  5. Valg
  6. Valg av 2 revisorer og valgkomite
  7. Fastsettelse av kontingent
  8. Innkomne forslag

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 14 dager før årsmøtet.
Jørn A. Fjeld viser fotografier fra Stiftelsen Ørje Brug sin historie og Odd Ivar Halvorsrud orienterer om det nye «Flishuset».

Enkel servering.

Velkommen!

Comments are closed.