Formål

  1. Stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum er opprettet av Venneforeningen Haldenvassdragets Kanalmuseum (tidligere Venneforeningen Ørje).
  2. Stiftelsen har til målsetting:
    1. Gjennom avtale med Stiftelsen Østfoldmuseene å arbeide for at Haldenvassdragets Kanalmuseum skal være et senter for opplevelse, aktivitet og kunnskap om Haldenvassdraget/kanalen. Museet skal dokumentere og formidle vassdraget både natur- og kulturhistorisk. Gjennom dette skal det skapes en forståelse av samspillet mellom vassdraget og menneskets bruk av det, som igjen vil fremme en samfunnsutvikling som er mest mulig i harmoni med naturforutsetningene i Haldenvassdragets nedbørsfelt. Samtidig skal museet informere om vassdraget og skogen som rekreasjonsområde, og derved inspirere til friluftsliv, natur- og kulturopplevelser og engasjement for kultur og miljøvern.
    2. å bevare Stiftelsens eiendom med påstående bebyggelse ved Ørje Brug i henhold til utarbeidet verneplan.
    3. å legge forholdene til rette slik at man kan permanent eller temporært gi rom for andre utstillinger.

Comments are closed.