Kanalbyggeren Engebret Soot

Engebret Soot (født 26. mai 1786 på Soot under Søndre Mangen i Aurskog i Akershus, død 3. mars 1859 i Strømsfoss i Aremark kommune i Østfold ) er kjent som Haldenkanalens far. Han bygde sluser og kanaler for transport av båter og tømmer. Han ble respektfullt omtalt av forfatterne Jonas Lie og Aasmund Olavsson Vinje.

  • Fra 1824/25 til 1827 bygger Engebret Soot den 775 meter lange Otteid kanal, den første i sitt slag i Norge. Dette skjedde etter «bestilling» fra Fredrikshalds sagbrugseiere. De ønsket å få tømmeret raskere ned til byen, en tid da det tok et par år å få tømmeret fløtet nedover fra Stora Le.
  • Den 20. juli 1849 åpnet «Soots kanal», Norges første slusekanal. Denne kanalen ble brukt til å fløte tømmer oppstrøms fra Mangenvassdraget til Haldenvassdraget. Den ble kjøpt av Saugbrugsforeningen i 1869, ti år etter at Saugbrugs ble stiftet. Kanalen var i drift fram til 1930.
  • Våren 1852 startet byggingen av Brekke sluser i Haldenkanalen. Den 7. juni 1853 ble «Stens-Elvs-Kanalens Aabning» markert. Krappeto-dammen sto ferdig i 1856, slik at anlegget kunne tas ibruk i 1857. Det ble imidlertid ødelagt i 1861, halvannet år etter Engebret Soots død på Østre Otteid 3. mars 1859.
  • Den 14. juni 1860 ble sluseanleggene ved Strømsfoss og Ørje overlevert fra entreprenørene.
  • Høsten 1861 ble Saugbrugsbåten «D/S Tor» satt i drift som den første dampbåten i kanalen, forøvrig bygd ved Femsjøen.
  • I 1863 settes dampbåten Engebret Soot i rute mellom Skulerud og Holmgil brygge i Aspern. Fra Fredrikshald til Holmgil brygge foregikk transporten med hest.

Engebret Soot utførte en rekke vassdragsarbeider over hele Østlandet, ved Gøta kanal i Trollhättan og ved kanalen i Gøteborg. I 1836, 150 år etter hans fødsel, ble det reist en bauta over han ved øverste sluse .

Comments are closed.